Sprawozdanie z działalności WDN

W wyniku tych szkoleń i warsztatów powstał dokument na temat „Zasady korzystania z pracowni multimedialnej”.  Ważnym tematem dla nauczycieli jest praca z uczniem specjalnych potrzebach edukacyjnych w związku z tym nauczyciele wzięli udział w programie realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  „Gimnastyka umysłu”. Koleżanka nauczyciel języka polskiego przygotowała i przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli „Obawy ryzyka dysleksji. Diagnoza im szybciej tym lepiej”. Pracując z dziećmi ważne jest organizowanie działań służących doskonaleniu umiejętności wychowawczych służących do rozwiązywania trudnych problemów. W związku z tym pani pedagog przygotowała warsztaty dla nauczycieli:

§  Trening przeciwko działaniu agresji

§  Wczesne rozpoznanie niepokojących objawów w funkcjonowaniu ucznia

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach rady pedagogicznej „Przeciwdziałanie przemocy w szkole ”. 

W roku szkolnym 2009/2010 podjęliśmy ważny temat dla naszej szkoły. Rozpoczęliśmy pracę nad przystąpieniem naszej szkoły do sieci szkół promujących zdrowy styl życia. W związku z tym pani dyrektor przygotowała szkolenie RP „Szkoła promująca zdrowie”. Jak ją rozumiemy, co chcielibyśmy wiedzieć? Drugim ważnym  tematem była promocja szkoły. Koleżanki przygotowały szkolenie dla nauczycieli nt.: „Promocja szkoły     w środowisku”. Ważnym tematem jest wdrażanie podstawy programowej kształcenie ogólnego w związku z tym pani dyrektor przygotowała szkolenie rady pedagogicznej a nauczyciele klas „0” wzięli udział w zajęciach warsztatowych na temat „Jak realizować podstawę programową  wychowania przedszkolnego po diagnozie wstępnej”.

 

EFEKTY:

Głównym efektem szkoleń prowadzonych w ramach WDN jest pogłębienie zdobytych kwalifikacji, co umożliwia lepsze prowadzenie zajęć lekcyjnych. Praca w mniejszych zespołach daje nie tylko efekt lepszej integracji, ale również możliwość wypowiedzenia swoich poglądów i opinii na dany temat. Dzięki WDN nauczyciele zaktualizowali swe umiejętności i zastosowali wiedzę adekwatną do potrzeb, zadań, problemów szkoły. Nastąpiła poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej. Coraz więcej nauczycieli wyraża aprobatę i zgłasza chęć samodzielnego przygotowania szkoleń.  Dotychczasowe doświadczenia uświadomiły,  że tylko twórcza praca wszystkich nauczycieli może przynieść oczekiwane rezultaty w formie istnienia współczesnej szkoły z nauczycielami zorganizowanymi,  ceniącymi aktywne formy pracy.

 

Izabela Milewicz

 

Strony: « Poprzednia 1 2